Bygninger er også borgernes værdier.

18. november 2017

Jens Nygaard

Jens Nygaard, Venstre, Formand for Teknik- og Miljøudvalget

I Venstre er vi hele tiden opmærksom på, at tilpasse kommunens bygninger efter det reelle behov. I Venstre ønsker vi en optimeret anvendelse og udnyttelse af alle Sorø Kommunes arealer og ejendomme. Der skal fortsat arbejdes med at skabe gode fysiske rammer ved at have de rigtige bygninger og ved at anvende de bygninger, vi har, rigtigt. Vi skal tilbyde de faciliteter brugerne af ejendommene efterspørger, og i en sådan vedligeholdelsesmæssig kvalitet, at ejendommens kerneydelser og aktiviteter understøttes. Overordnet er formålet: "mindre men bedre plads". I Venstre er vi optaget af at få mere ud af de eksisterende bygninger og m2, vi har, og løfte standarden af hele kommunens bygningsmasse. Vi vil afhænde de bygninger og m2 vi ikke har behov for. Det vil give indtægter ved salg, og betyder færre drift og vedligeholdelsesudgifter. Det vil frigive flere midler til vedligeholdelse af den resterende bygningsmasse, hvilket der er et stort behov for. Der er ved denne ejendoms- og anvendelsesstrategi siden 2013 afhændet ca. 17.000 m2 og været salgsindtægt på i alt ca. 27 mio.kr.

I Venstre vil vi fortsat arbejde for at tilpasse og vedligeholde kommunens bygningsmasse, og sikre at ejendomskapitalen ikke forfalder, til gavn for alle kommunens borgere og brugere.


Sorø skal være klar til fremtiden

18. november 2017

Henrik Vester

Af Henrik Charles Vester, Kandidat for Venstre

Sorø er primært en landkommune; Sorø by er mindre end de øvrige kommunale hovedbyer i Vestsjælland og mere end halvdelen af kommunens borgere bor uden for Sorø by.

I København stiger boligpriserne, hvorfor mange søger ud af København. Hvorfor skal de så vælge at slå sig ned i Sorø?

  • Vi…
LÆS MERE