Nyhedsbreve fra lokalforeningen

5. november 2017

Kære Alle.

Valgkampen til Kommunal- og Regionsvalg er godt i gang. Det blev rigtigt synligt i lørdags, da alle valgplakaterne kom op at hænge i lygtepæle i hele kommunen. Vejret gav nogle udfordringer, men jeg tror alle plakaterne er kommet op.

Med dette nyhedsbrev sender jeg den annonce som var i ugeavisen i uge 43. Her kan I få et lille overblik over Venstres Kandidater til kommunalvalget.

Venstre har et fantastisk godt hold med forskellige kompetencer, alder og køn. Ens for alle er, at de vil arbejde for Venstres liberale politik.

Jeg sender også en oversigt over valgmøder og gadearrangementer. Vi kommer rundt i hele kommunen hvor I kan møde kandidaterne.

Med nyhedsbrevet er endvidere indlæg fra Rolf Clausen og Tommy Borlund Olsen.

Rigtig god læselyst.

Kontakt os på Facebook Venstre i Sorø kommune, eller på Venstres hjemmeside soroe.venstre.dk.

Med V-hilsner
Formand Ninna Wiese Pedersen

Valgannonce

AKTIVITETSOVERSIGT 2017

DAG/TIDSTED/arrangementHVEM DELTAGERANSVARLIG/Er i panelEVT.
1. november kl. 15.30
onsdag
Dansk Handicapråd
Postgården
JensJens
1. november kl. 19.00
onsdag
Vælgermøde Niløse Borgerhus
(Spisning kl. 18)
Tommy, Jørgen, RolfJørgenTilmelding til Spisning
2. november kl. 19.00
torsdag
Valgmøde Frederiksberg lokalråd Frederiksberg skole Henrik V, NinnaRolfHusk ingen sko indendørs
3. november kl. 15-16
fredag
Sorø Station
Fokus på Kvinder
Maria og NinnaEfterfølgende er der arrangement i Dianalund hvor vi ikke deltager
3. november kl. 16-18
fredag
Gadearrangement Stenlille Brugs og Rema1000Maria, Rolf, Kim, NinnaMariaspørg forretningerne om vi må stå der.
4. november kl. 11-14
lørdag
Gadearrangement, DianalundcentretTommy, Jens, (Kasper), evt. JørgenJørgen vil du spørge om vi må stå der?
4. november kl. 11-14
lørdag
Venstrebutikken Lone, Kim, Henrik, Rolf
6. nov. kl. 5.55-7.30
mandag
Sorø StationHenrik, Ninna
8. november kl. 19.30
onsdag
Vælgermøde, Slaglille Bjernede forsamlingshus.
(Spisning kl. 18.00)
Tommy, Ninna RolfTilmelding til spisning til Ninna senest 30/10 betaling på dagen.
9. november kl. 18-20.30
torsdag
Lynge forsamlingshus, BUPL CafeaftenRolf
10. november kl. 16-18
fredag
Gadearrangement, Ruds Vedby brugsKim, Tommy, (Jens) Ninna Peter Peter spørg om vi må stå der
11. november kl. 11-14
lørdag
Gadearrangement, Frederiksberg brugsLone, Jens, Kim Tommy Lone spørg om vi må stå der
11. november kl. 11-14
lørdag
Venstre butikken Maria, Henrik, Rolf, Ninna og Jacob Jensen
12. november kl. 14-16.30
søndag
Sorø Kultur og fritidscenter, medborgerforeningenKim, Tommy, Henrik V, NinnaTommy
13. november kl. 19-21
mandag
Dianalund borgerhus, DemokratidagRolfRolf
14. november kl. 10-11.50
tirsdag
Sorø Akademis skole idrætshalGustav og RolfGustav/RolfOpstilling kl.9.00
14. november kl. 16.30-18.20
tirsdag
Sorø Akademis skole idrætshalGustav og RolfRolf/GustavMødetid kl. 16.00
14. november kl. 19.00
tirsdag
Alsted Forsamlingshus. Tommy
16. november kl. 19.30
torsdag
Lynge lokalråd, Valgmøde. Lynge forsamlingshus
(Spisning kl. 18.00)
Ninna, TommyJensTilmelding til spisning
16. november kl. 19.00
torsdag
Sorø Sportsråd Sorøhallen Jørgen
17. november kl. 16-18
fredag
Gadearrangement DianalundcentretJens, Kim, NinnaJørgen vil du spørge om vi må stå der?
18. november kl. 11-14
lørdag
Gadearrangement Sorø Rema1000 og Lidl/NettoNinnaCharlotte har spurgt Rema.
Hvem vil spørge i Lidl og Netto?
18. november kl. 11-14
lørdag
Venstre butikkenRolf, Maria
19. november kl. 11-14
søndag
Stenlille Hovedgade
Udendørs Valgmøde
Ninna Maria
20. november kl. 16-18
mandag
Stationen uddeling af flyers MÅSKE noget andet.

Rolf Clausen

Rolf Clausen 


Gruppeformand og 

formand for Børne- og Undervisningsudvalget


Et nyt budget 

Vi har landet et nyt budget for kommunen for 2018 og de kommende 3 år. Det er de borgerlige partier samt De Radikale der står bag aftalen, som har opbakning fra 15 ud af 25 byrådsmedlemmer. Venstre har fået rigtige mange gode tiltag med indenfor næsten alle områder. 

Skoler og pasningstilbud 
Vi har fået afsat 2 mio. kr. ekstra til specialundervisning i folkeskolerne, derud over har vi tidligere besluttet af vi nu har fået eksterne til at hjælpe os med at kigge ned i hele specialundervisningsområdet, for at give os en hjælp med hvordan vi fremadrettet kan styre og håndtere hele dette komplekse område. Det får vi en status på først i det nye år. Ligeledes har vi fået afsat midler til fortsat i samarbejde med Naturstyrelsen at kunne opretholde Naturvejledningen i Naturcentret i Lynge Eskilstrup ved Tystrup sø. Og det er lykkes os at finde midler til at ændre overgangen fra vuggestue og dagpleje til børnehavedelen fra 2,10 til 3 år. Det har været et stort ønske fra forældre og institutionerne selv, så det er vi rigtig glade for at vi kunne lægge de 1,1 mio. kr. ind til dette løft. 

Kultur og fritid
Vi har fundet midler til at støtte Kulturbussen, som er en del af et flerkommunalt samarbejde. Og vi sætter midler af til vores nye kulturhus i Slaglille Bjernede. Og vi støtter Lokalarkivet i Dianalund og Stenlille med nye PCere. 

Social og sundhedsudvalget 
Her har vi fået afsat ekstra midler til at håndtere det øget antal henvisninger og opgaver. Det handler blandt andet om genoptræningsopgaver. Derudover har lagt 3 mio. kr. ind i 2018 for at kunne håndtere det faktum at der bliver flere ældre og dermed borgere der har et plejebehov.

Teknik og Miljø 

Venstre har fået afsat midler til at få opdateret nogle af vores mange vandløbsregulativer. Og vi har afsat midler til drift af de nye tiltag der er skabt i forbindelse med Helhedsplanen for Dianalund. 

På anlægssiden
Vi samler institutionen Troldehaven på Sømosevej i Dianalund og flytter så legestuen den anden vej, til Lundtoftevej. Vi har budgetsat midler til at støtte op om de mange og meget ihærdige ildsjæle der arbejder for projekt Cafe Holbergcentret, der handler om at kunne give de ældre mulighed for oplevelser, frisk luft og forskellige sanseoplevelser. Endelig har vi afsat ekstra midler til broer og bygningsvedligeholdelse hvor vi har et mangeårigt efterslæb på godt 60 mio. kr. 

Kommunalvalget 2017
Opsummeret fra de seneste 3-4 år, så var der udfordringer som vi overtog, og som vi tog hånd om. Derefter er det kun gået fremad, på næsten alle områder. I flæg kan jeg nævne at vi har fået flere indbyggere, vi er nr. 6 med en topplacering indenfor erhvervsfremme i forhold erhvervsklimaundersøgelserne på landsplan. Fremgang for skolerne i forhold til trivsel og afgangskarakterer. Vi laver nu maden til vores ældre bosiddende på ældrecentre her i kommunen. Vi har i samarbejde med foreninger og investorer fået anlagt kunstgræsbaner. Vi har fået ny musikskole og åbent bibliotek. Vi får bygget 200 boliger over de kommende 2 år bredt rundt om i vores kommune. Så i Venstre er vi klar til fortsat at tage ansvar, også mere hvis vi får opbakning til det. Men vi er ydmyge, det er borgerne der beslutter og stemmer den 21. november og vurdere om de syntes at det nye borgerlige styre har gjort det godt og bedre.


Tommy Borlund OlsenTommy Borlund OlsenJa så er det igen tid til lidt info fra mig, men i er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte mig, såfremt der er spørgsmål eller i har et godt input, som jeg/vi kan bruge i Venstre, det vil jeg sætte stor pris på.

Tiden er nu så fremskredet at valgkampen er i fuldt sving, der er gang i valgmøder og gadearrangementer samt i vores Venstre ”butik” i Arkaden. 

Jeg er helt klar til at arbejde for Venstre i en periode mere, hvor vi kan få ført vores politik ud i livet i Sorø Kommune. Jeg vil arbejde for at vi tager nogle gode, fornuftige, økonomiske, sundhedsmæssige og fremtidssikker beslutninger, ja det er store ord, men det er for mig vigtigt at opgaverne er vendt og tænkt bredt inden beslutningerne tages, så de bliver så brugbare og så langvarige som muligt, det resultat når man hvis man inddrager de personer som skal arbejde med løsningen, eller for de evt. oplysninger der skal til for at kunne tage beslutninger om investeringer i eks. veje, bygninger og IT. 

Jeg syntes helt klar vi er nået langt i de sidste 4 år, jeg har selv været med i de 2 år, men det skal ikke være nogen sovepude, der vil komme masser af opgaver som skal løses i de kommende år og det vil jeg gerne medvirke til at det bliver gjort på den rigtige måde.


Jeg får af og til en snak med en borger som jeg for det meste er enig med i, at den politik jeg kan bidrage med i byrådet er den rigtige, det glædeligt. 


Vi skal i Sorø Kommune have fokus på mange ting og for at vi kan få ført tingene ud i livet, skal vi have grundlaget i orden, det er tiltrække virksomheder, som kan beskæftige vores borger og at vi kan få flere til at flytte til Sorø Kommune, dermed vil der blive et endnu bedre grundlag, for at vi har råd til at få ført nogle af de mange ønsker vi måtte have ud i livet. Vi skal selvfølgelig have uddannet vores børn så godt som muligt og vi må endelig ikke glemme vores ældre som har været med til at skabe det vi har i dag. 


Jeg har snart 30 års jubilæum med min virksomhed, men jeg har også et ansættelsesforhold som chauffør, det har jeg taget for at slippe for noget papirarbejde i virksomheden, som på nuværende kører på lavt blus, for så kan jeg på den måde hellige mig byrådsarbejdet, som jeg er vældig glad for og det er vigtig for mig at afsætte den nødvendige tid til byrådsarbejdet. 


Husk at stem og gerne på nr. 3 på listen, så skal jeg gøre mit til at glæde jer de næste 4 år. 

Med venlig hilsen
Tommy Borlund Olsen