Generalforsamling

28. marts 2017

Formandens beretning ved generalforsamlingen 23.02.17

Så er det atter tid til et lille tilbageblik på hvad der er sket siden sidste generalforsamling, men da vi I aften har et temmelig stramt program vil jeg ikke gå så meget i dybden da vi får et lille overblik over det landspolitiske af vores folketingsmedlem Louise Schack Elholm, og et kommunalpolitisk overblik af Rolf Clausen.

 

Sidste år inden generalforsamlingen havde vi lige haft et møde med Eva Kjer Hansen om Landbrugspakken, de konservative bakkede ikke op, de havde mistillid til ministeren, og væltede hende.

Det var en skam at en dygtig kompetent minister måtte forlade posten.

Nu er vi så heldige at vi har mange dygtige politikere i Venstre, så Der er jo bare kommet en ny kompetent politiker i landbrug og fødevareministeriet.

 

Lars Løkke har nu været Statsminister i 20 måneder, jeg synes vi har en rigtig god regering, jeg var stolt over de resultater den nåede som ren Venstreregering, og udspillet med 2025 var et godt gennemarbejdet værktøj med mål for fremtiden. Den kunne der som bekendt ikke findes flertal for, og i november blev regeringen så udvidet. Det var et rigtig godt træk Lars Løkke lavede, da han fik Konservative og Liberal Alliance med i regering. Der er selvfølgelig altid fordele og ulemper når der ændres på regeringen, Venstre mistede nogle ministerposter, men vi bevarede magten selvom vi fortsat skal uden for regeringen for at finde flertallet.

 

Resten af landspolitikken, om Skattereform, PSO-afgift, udflytning af statslige arbejdspladser, flygtninge mm. for Louise lov at fortælle om

 

Vi har nu i 3 år haft borgerligt flertal i Sorø Byråd det har også givet et skub i den rigtige retning.

 

Frederiksberg skole blev taget i brug 3. januar og indviet den 17. januar, Det er dog ikke Vores skyld alene at den blev bygget, men det er blevet en fantastisk flot skole, jeg håber den gode læring kan sprudle i de nye rammer.

 

Vi havde i Venstre planlagt at holde Nytårskur i den Nyopførte skole, men blev desværre nød til at aflyse.

 

Den længe ønskede rundkørsel ved Kalundborgvej/Elmebjergvej og industrikvarteret påbegyndes snart, det har været noget Vi I Venstre har arbejdet meget for at få i gang. 

 

Udstykningerne på Klokkegården, og salg af grunde går også strygende, så vi håber på mange nye borgere til kommunen.

 

 

Bestyrelsens arbejde har gennem det sidste år været præget af forberedelse til kommunalvalget i år. Vi har udarbejdet grundlaget til valgprogrammet, som Kandidaterne til kommunalvalget skal arbejde videre med. Vi har udarbejdet overordnede regler for kandidaterne.

 

Vi havde i forbindelse med valget af Louise som Sorø-Ringsted kredsens folketingskandidat den 12. maj den daværende Justitsminister Søren Pind ude og holde et oplæg. Et engageret og interessant oplæg.

                                          

Til Grundlovsmødet havde jeg talt med Kristian Jensen om at komme til Sorø, det gjorde han også, men da jeg spurte havde jeg tænkt han skulle komme til et Venstre arrangeret Grundlovsmøde, men kommunikation kan være lidt vanskelig, han kom til Sorø kommune, men det var det Grundlovsmøde der blev arrangeret af Dianalund udviklingsråd, derfor valgte vi at fokusere på grundlovsmødet i Dianalund og ikke selv arrangere noget. Efterfølgende var vi nogen som tog til Sorø til ”Stor kørerdag” hvor vi mødtes med Louise.

 

Vi havde I august endelig det møde med Integrationsminister Inger Støjberg som vi tidligere havde planlagt, det var et godt møde med en meget veloplagt minister.

 

Vi var i maj på Virksomhedsbesøg på AltanDK, en spændende virksomhed i udvikling og som tager et stort socialt ansvar.

 

Vi havde i august planlagt endnu et virksomhedsbesøg i Zeen-garden i Vedde men det måtte vi desværre aflyse.

 

Vi har deltaget i Kulturdag i Stenlille og Lionsmarked i Sorø.

 

Og som annonceret sidst år på generalforsamlingen holdet vi åbent bestyrelsesmøde om det kommunale budget, det trak desværre ikke nogen af vores medlemmer så det vil vi ikke gentage i år.

 

Men til gengæld vil Vi forsøger nok med en Nytårskur igen næste år.

 

Vores seneste arrangement var et Dialogmøde arrangeret sammen med SF hvor vi diskuterede folkeskole og det gode børneliv. Det var Louise Elholm V og Jakob Mark SF der kom med oplæg, det var et rigtig godt arrangement og en rigtig god dialog

 

Venstres byrådsgruppe har det seneste år arbejdet hårdt for at markedsfører Venstres politik.

Det for Rolf lov at sige mere om.

Men jeg vil gerne her benytte muligheden for at sige tak til Søren Gotfredsen for godt samarbejde i Byrådet, han blev formeldt afløst af Tommy i juni. Han har gjort et stort arbejde i de år han har deltaget. Tak for et godt samarbejde til Byrødderne.

 

Det kommende år kommer til at stå i kommunalvalgets tegn. Vi skal som altid være med til de arrangementer der er i hele Sorø kommune, og til efteråret bliver der formentlig en del vælgermøder rundt i kommunen.

 

Vi vil holde et Grundlovsmøde i Sorø og deltage i det store grundlovsmøde i Dianalund.

 

Vi vil som altid deltag i Landsmødet, og er der nogen som er interesseret i at tage med er i velkommen. Det er altid en oplevelse at deltage, det giver ny energi at få nye indspark. Landsmødet bliver i år holdt den 7.-8. oktober i Vejle

 

Jeg vil gerne sige tak til Bestyrelsen og Byrådet, jeg synes vi har haft mange gode debatter på bestyrelsesmøderne.

 

Politik er en udfordring i forhandling, ordkløveri og benspænd.

Derfor er det vigtigt at vi i Venstre er enige og bakker hinanden op, om det er lokalt eller på landsplan.

Politik er et holdspil, det er vigtigt at spille sammen, bakke hinanden op, have en god målmand og accepter trænerens beslutninger. Det kan være godt med individuelle præstationer engang imellem, men hvis det sker tit bakker holdet bakker ikke op og hvis ikke vi spiller sammen vinde vi ikke. Kun med fælles fodslag og sammenhold står vi stærkt.

 

Hvad der sker på landsplan overskygger tit hvad der sker lokalt.

Brexit har overskygget debatten om vores forhold til EU

Og hvad der sker i USA overskygger pt. hvad der sker alle andre steder.

 

Men for at det skulle være en kort beretning har jeg undladt at komme ind på dette i denne omgang.

 

Men sidst skal lyde en tak til byrådsgruppen, bestyrelsen, VU og alle andre i Venstre medlemmer der har gjort noget, - gjort noget det for Danmark og for den ideologi vi tror på. Det at være medlem at et politisk parti det er at gøre noget.