Tommy Borlund Olsen

16. oktober 2017

Tommy Borlund Olsen

Politikeren for hele Sorø kommune

 

Det er for mig vigtigt at vi tager hele kommunes borger i betragtning, når vi skal tage nogle beslutninger, så løsningerne bliver bredest mulige.

 

Jeg vil arbejde for, at vi har en effektiv, velfungerende og velholdt kommune på alle områder. Sorø by og landdistrikter skal være i konstant udvikling. Kommunen skal fremstå, som et godt sted at bosætte sig, arbejde eller lægge sin virksomhed.

 

Jeg vil arbejde for, at få en kollektiv trafik, som fungerer, at få en langsigtet vejplanlægning, der skaber bedre pendlerforhold fra både syd og nord, for pendlere der skal til og fra motorvejen eller stationen.

 

Jeg vil arbejde for, at undervisningen på skolerne bliver tilrettelagt i samarbejde med elever, forældre, skolebestyrelser og lærerne, så den enkelte elev kan se formål, med mulighederne for de uddannelser der er.  

 

Jeg vil arbejde for, at vi fortsat har fuld fokus på, at Sorø skal være en igangsættende og erhvervsvenlig kommune, med kortere beslutningsgange. Der skal være fokus på, at tiltrække virksomheder, iværksættere og turisme.

 

Jeg vil arbejde for, at vi har en sund økonomi i Sorø, jeg mener at pengene ligger bedst i  borgernes lommer. Det er samtidigt vigtigt, at der lægges realistiske budgetter, og at der løbende sker en administrativ og politisk budgetopfølgning.


Udvikling og ikke afvikling

Det er vigtigt, at vi ser bredt og tænker alle områder ind i planlægning af, hvordan fremtiden og udviklingen af Sorø kommune skal ske. Vigtigt er det, at vi ser hvad der er i landdistrikterne og kan bidrages med i disse, for at skabe udvikling.